Pre-Workout tăng sức mạnh trong tập luyện

PRE-WORKOUT - ĐÁNH THỨC SỨC MẠNH CỦA BẠN

Ra đời theo nhu cầu thực tế của hầu hết các Gymer, mong muốn có một nguồn sức mạnh thật tốt để tập luyện và chinh phục những mức tạ mới! Cấu tạo chủ yếu từ những nhóm chất tạo năng lượng (Caffein, Tyrosine), tăng sức mạnh (Creatine, Taurine, Glutamine) và tăng sức bền (Beta Alanine,Citrulline) cũng như bảo vệ cơ bắp (N-Acetyl-Cisteine) mang đến cho bạn một nguồn năng lượng toàn diện nhất nhưng hoàn toàn không Cabs cực kỳ tốt cho sức khỏe.