TESTOSTERONE

TESTOSTERONE - MANG LẠI KHÍ CHẤT NAM NHI

Ở cơ thể người có 2 loại hóc môn quan trọng quyết định giới tính và nhiều hoạt động liên quan khác trong cơ thể người đó là Testosterone (nam)Estrogen (nữ). Đặc điểm của Testosterone chính là kích thích phát triển những tính chất nổi trội ở nam giới như râu, tóc, giọng nói và một yếu tố rất cần thiết cho các Gymer chính là KÍCH THÍCH PHÁT TRIỂN CƠ BẮP, nồng độ của test ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình ưu tiên tổng hợp nguồn dinh dưỡng thành Protein xây dựng và phát triển cơ bắp. 

Dinh dưỡng nạp vào cơ thể được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau và bộ não sẽ phân bố đồng đều ở mức độ vừa đủ cho tất cả các hoạt động, việc bổ sung Test sẽ đóng vai trò nhưu một dấu hiệu giúp cơ thể hiểu được việc phát triển cơ bắp cần nhiều hơn bình thường và cần phải được ưu tiên sử dụng nhiều dinh dưỡng cho nó nhất!