Quay về Tăng cơ

Whey Protein

(46)

Whey Protein Concentrate được sản xuất theo công nghệ siêu lọc chứa hàm lượng cao protein và các axit amin chuỗi nhánh (BCAA’s).

Whey Protein Isolate là loại protein chất lượng cao nhất. Những protein có giá trị sinh học cao và dễ tiêu hóa này thúc đẩy sự phát triển và duy trì cơ bắp.

Giỏ hàng

×

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.